Economics Department Ongoing Thesis

Adı SOYADI
Tez Danışmanı
Tez Adı
Tez Başlama Tarihi
Tez Bitirme Tarihi
Nurbanu ÖZSOY
Prof. Dr. Emine KILAVUZ
Kayseri Sanayisinin Gelişimi Sektör Bazında 
Değerlendirilmesi ve Yatırım Teşvikleri Üzerine
Bir Uygulama
22.09.2014
Devam Ediyor
Seniye MAVİLİ
Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ
“Dış Borçlanmanın Ekonomik Büyüme Üzerine 
Etkileri Türkiye Örneği(1980-2013)
22.09.2014
Devam Ediyor.
Mehmet KURT
 
Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ
Türkiye’de İşsizlik Olgusu ve Çözümüne Yönelik Politikalar
19.10.2015
Devam Ediyor.
Şule SUBAŞI
Yrd. Doç. Dr. Dilek S. YAMAÇLI
Türkiye’de İstihdamı Etkileyen Faktörlerin Analizi
19.10.2015
Devam Ediyor.
Fadime POLAT Prof. Dr. Emine KILAVUZ Ekonomik Büyüme Üzerine Bilgi Sermayesinin Önemi: Karşılaştırmalı Analiz 29.02.2016 Devam Ediyor.

 Yukarı