Business Department Ongoing Thesis

 
Adı SOYADI
 
Tez Danışmanı
 
Tez Adı
 Tez Başlama Tarihi
Hatice DEVELİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Onur GÖZBAŞI
Bireysel Emeklilik ile Yatırım Fonlarının Performansının 
Karşılaştırılması
20.03.2014
Nuket YAZICI
Yrd. Doç. Dr. Onur GÖZBAŞI
İmalat Sektöründe Kurumsal Yönetişim Bilincinin Ölçülmesine 
Yönelik Çalışma
20.03.2014
Okan METİN
Yrd. Doç. Dr. Onur GÖZBAŞI
Türkiye'de Aktif Olarak Yönetilen ve Pasif Olarak Yönetilen
Yatırım Fonlarının Performanslarının Karşılaştırılması
20.03.2014
Bekir BOZDEMİR
Doç. Dr. Nilsun SARIYER
İnşaat Sektöründe Marka Değerleme
20.03.2014
Derya GAZİOĞLU
Doç. Dr. Nilsun SARIYER
Aile Şirketlerinde Pazarlama Anlayışı KOSB'de Bir Uygulama
20.03.2014
Ali Rıza SİTTİ
Yrd. Doç. Dr. Fatih ERTUGAY
Konut Sektöründe Online Pazarlama Uygulamaları
17.04.2015
Melih AKPINAR
Yrd. Doç. Dr. Fatih ERTUGAY
Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik
17.04.2015
Sevil KAYA
Yrd. Doç. Dr. Fatih ERTUGAY
Müşteri Memnuniyetinin Ölçümü ve Kayseri Gaz Örneği
17.11.2015
Çağrı Furkan UMDU
Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ
AVM’lerin Küçük İşletmelere Etkisi Kayseri İli Örneği
27.04.2015
Eser ŞENGİL
Doç. Dr. Nilsun SARIYER
Müşteri İçin Değer Yaratama Kasko Ürünlerinin Satışında Bir Uygulama
27.11.2015
Bekir TEKE
Yrd. Doç. Dr. Fatih ERTUGAY
Engelli İstihdamına İşveren Yaklaşımı Kayseri Örneği
22.09.2014
Gizem SARIKAYA
Doç. Dr. Nilsun SARIYER
Algılanan Marka Değerinin Satın Alma Üzerine Etkisi ve 
Kayseri’de Bir Araştırma
22.09.2014
Mehtap DOĞAN
Prof. Dr. Ali KAYA
Kamu Hastanelerinin Özerkleştirilmesi ve 2. Basamak Sağlık Hizmet 
Planlaması
22.09.2014
Ahmet ERDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Onur GÖZBAŞI
İşletmelerde E-Fatura Yönetimi ve Otomotiv Sektöründe İncelenmesi
22.09.2015
Mustafa ÖZÇİVİCİ
Yrd. Doç. Dr. Onur GÖZBAŞI
İç Denetimin Firma  Değerine Katkısı IMKB 100 Örneği
19.10.2015
Kübra AKIN BOZER
Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ
Marka Yönetimi- Kayseri İlinde Tüketicilere Yönelik bir Araştırma
19.10.2015
 
Nurgül  GÜLÜNCE
Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ
Çok Katmanlı Ağ Pazarlama - Gano-Excel’de Uygulama
19.10.2015
 
Gonca ERTUĞRUL
Prof. Dr. Ali KAYA
Örgütsel Adalet , Örgütsel  Bağlılık ve İş Doyumu Arasındaki İlişki- Kayseri Şeker Fabrikası Örneği
19.10.2015
Pırıl RANDA
Yrd. Doç.Dr. Kumru UYAR
Materyalistik Değerler ve Alışveriş Bağımlılığı Üzerine Bir Araştırma
29.02.2016
Hikmet TURAN
Yrd. Doç.Dr. Kumru UYAR
Tüketici Yenilikçiliği ve İnternetten Alışveriş
29.02.2016
Şükrü Abdurrahman BAYRAKTAR
Doç.Dr. Nilsun SARIYER
Ticari İstihbarat ve Kayseri'de Bir Uygulama
07.03.2016
Hasan KARACA
Doç.Dr. Nilsun SARIYER Savunma Sanayinde Değerler Zinciri Analizinin Uygulanması 07.03.2016
Esra GÜLER
Doç.Dr. Onur GÖZBAŞI Entelektüel Sermaye ve Firma Değeri Etkileşimi: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama 14.07.2016
Süleyman MUSAONBAŞIOĞLU
Doç.Dr. Onur GÖZBAŞI Türkiye'de Katılım Bankacılığı ve Performan Değerlendirmesi 14.07.2016
Tuğba ÇİMEN
Yrd. Doç.Dr. Kumru UYAR Sosyal Medyanın Marka İmajına Etkisi 14.07.2016
Müge ÖZKEBABCI
Yrd. Doç.Dr. Kumru UYAR E-WOM ve Hedonik Tüketim İlişkisi: Y Kuşağı Üzerine Bir Araştırma 14.07.2016
Abdurrahman SİN
Yrd. Doç.Dr. Kumru UYAR Şehir Pazarlaması ve Şehir Varlıkları: Kayseri Örneği 14.07.2016
Aslıhan KARAKUŞ

Yrd.Doç.Dr. Kumru UYAR

Hizmet Kalitesi ile Marka Bağlılığı Arasındaki İlişki 14.07.2016
Nimet KÜÇÜKGÖNCÜ
Yrd. Doç.Dr. Kumru UYAR Sosyal Medya Reklamlarında Tüketici Algıları ve Kayseri'de Bir Uygulama 14.07.2016
Cengiz GÜR
Yrd. Doç. Dr. Burcu ORALHAN Telekomüniskasyon Sektöründe  Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi  27.01.2017

 Yukarı