Study Time How many years?

İşletme ve İktisat Tezli Yüksek Lisans Programının süresi, iki yıldır. Ders dönemi, iki yarıyıldan oluşur. Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrenci tez dönemine geçer. Öğrencinin mezun olması için en az iki dönem tez çalışması yapması, danışmanı tarafından tezin onaylanması ve tez savunma sınavında başarılı bulunması gerekir.

İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi, bir buçuk yıldır yıldır. Ders dönemi, iki yarıyıldan oluşur. Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrenci dönem projesine geçer. Öğrencinin mezun olması için en az bir dönemini dönem projesinde geçirmesi danışmanı tarafından dönem projesinin onaylanması ve jüri tarafından yeterlilik sınavında başarılı bulunması gerekir.

İşletme Yönetimi ve Dış Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi, bir buçuk yıldır. Ders dönemi, iki yarıyıldan oluşur. Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrenci iş yerinde uygulama ve dönem projesine geçer. İş yerinde uygulama altmış iş günüdür. Öğrencinin mezun olması için en az bir dönemini dönem projesinde geçirmesi aynı esnada iş yerinde uygulama yapması ve hazırladığı raporunun kabul edilmesi, danışmanı tarafından dönem projesinin onaylanması ve jüri tarafından yeterlilik sınavında başarılı bulunması gerekir.Yukarı