Haberler

2017-2018 Spring Semester Graduate Programs and Quotas for Education and Training
Date: 22.12.2017

Anabilim Dalı
Yüksek Lisans
İktisat (Tezli) ( 1,2,5,6,7)
10
İşletme Yönetimi (Tezsiz) ( 3, 4, 5)
20

 

(1) İktisat (Tezli) Yüksek Lisans programına İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve benzeri fakülte mezunları başvurabilirler. Diğer fakülte mezunları İşletme Yönetimi (Tezsiz) Yüksek Lisans programına başvurabilirler.
(2) Tezli Yüksek Lisans programında yıllık ücret 8.500 TL’dir. Tez dönemi ücreti (her yarıyıl için) 900 TL’dir. Peşin ödemelerde %5 (beş) indirim ve aynı kurumdan en az beş kişi kesin kayıt yaptırdığı takdirde %10 (on) indirim uygulanır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) ile yapılan anlaşmaya göre öğrenim ücreti sekiz (8) taksit halinde tahsil edilir. Ayrıca kredi kartlarına (Card Finans, Maximum, Axess, World ve Bonus) sekiz (8) aya kadar taksit yapılabilir.
(3) Tezsiz Yüksek Lisans programında yıllık ücret 10.000 TL’dir. Dönem projesi ücreti 900 TL’dir. Peşin ödemelerde %5 (beş) indirim ve aynı kurumdan en az beş kişi kesin kayıt yaptırdığı takdirde %10 (on) indirim uygulanır. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) ile yapılan anlaşmaya göre öğrenim ücreti sekiz (8) taksit halinde tahsil edilir. Ayrıca kredi kartlarına (Card Finans, Maximum, Axess, World ve Bonus ) sekiz (8) aya kadar taksit yapılabilir.
(4) İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programı için özel şart aranmamaktadır. 4 yıllık yükseköğretim programlarının herhangi birinden mezun olan adaylar başvurabilirler. Başvuru için ALES puanı olması zorunlu değildir.
(5) Başarısız olunan her ders için, ders tekrarında, ders başına öğrenim ücreti 900 TL’dir.
(6) Müracaat edecek adayların ALES eşit ağırlıklı puanı değerlendirilecektir.
(7) Bu programa başvuran adaylara mülakat sınavı yapılacaktır.

Tezli Yüksek Lisans Programına Başvurmak İçin Gerekli Şartlar ve Değerlendirme

1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 55 Eşit Ağırlık puanı alınmalıdır (ALES puanı olmayan öğrenciler, özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler).
2. Değerlendirme yapılırken ;
a) Başvuran adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun %15’i dikkate alınarak sıralama yapılır. Yapılan sıralama sonucuna göre kontenjanın iki katı kadar aday mülakat sınavına çağırılır. Mülakat sınavına alınan adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun %15’i, mülakat sınavı notunun %20’si dikkate alınarak başarı sıralaması yapılır. Adayların başarılı sayılması için bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 50 olması gerekmektedir. Mülakat sınavına girmeyen adayın mülakat notu “0” (sıfır) olarak değerlendirilecektir.
b) Tezli yüksek lisans programına başvuran, ancak yabancı dil belgesi (YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurulunca bunlara denkliği kabul edilmiş sınav sonuç belgesi) bulunmayan adaylar, yabancı dil puan katkısından yararlanamazlar.
c) Eşit giriş notuna sahip olanlar arasında önceliğin belirlenmesinde öncelikle ALES ve daha sonra lisans mezuniyet notu dikkate alınır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvurmak İçin Gerekli Şartlar ve Değerlendirme

1. Bir lisans diplomasına sahip olmak,
2. Değerlendirme yapılırken adayların başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notunun %80’i ve yabancı dil notunun %20’si dikkate alınacaktır. Kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirme yapılır. Eşit giriş notuna sahip olanlar arasında önceliğin belirlenmesinde; lisans mezuniyet notu dikkate alınır.

Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler

1. Başvuru formu (Form için tıklayınız).
2. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi.
3. ALES sonuç belgesi (Tezli yüksek lisans programları için).
4. Lisans not durum belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi.
5. Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı).
6. Yabancı dil belgesi (YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurulunca bunlara denkliği kabul edilmiş sınav sonuç belgesi).
7. Erkek adaylar için askerlik durum beyanı.
8. 1 adet fotoğraf (Adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek şekilde olmalı).

Programla İlgili Başvuru Süreci

 Tarih  İşlem
 25 Aralık 2017-26 Ocak 2018
 Başvuru Tarihleri
 29 Ocak 2018
 Tezli Program için Mülakat Tarihi
 30 Ocak 2018
 Sonuçların Açıklanması
 31 Ocak-02 Şubat 2018
 Kesin Kayıt
 05 Şubat-09 Şubat 2018
 Yedek Aday Kaydı ve Özel Öğrenci Kayıtları
 05 Şubat 2018
 Bahar Yarıyılı

 

Başvuru adresi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kampüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

İletişim

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kampüsü
Erkilet Dere Mah. Kuzey Çevre Yolu Kocasinan/KAYSERİ
Tel: 0 (352) 324 00 00 - 6001
Fax : 0 (352) 324 00 04
e-mail : sbe@nny.edu.tr

 

 

Haber Arsiv


Yukarı