İktisat (Tezli)

   İktisat tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencilere iktisat alt dallarında lisansüstü düzeyde bilgiler vermek ve onları doktora programına hazırlamak; öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarını, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek; öğrencilerin tahlil ve terkip kabiliyetlerini geliştirmek, alanlarında yeni araştırma metotları bulma veya daha önceki metotları uygulayarak yeni bilgi üretme becerisini kazandırmak ve etkin bir eğitim-öğretimle üretken birer akademisyen olarak yetiştirmektir.

 Yukarı