İktisat (Tezsiz)

İktisat tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencilerin bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek, iktisadi olaylarla ilgili tahlil ve terkip kabiliyetlerini geliştirmek, alanlarında yeni araştırma metotları bulma veya daha önceki metotları uygulayarak yeni bilgi üretme becerisini kazandırmak ve etkin bir eğitim-öğretimle üretkenliklerini artırmaktır.Yukarı