İktisat Anabilim Dalı Devam Eden Tezler

Adı Soyadı
Tez Danışmanı
Tez Adı
Tez Başlama Tarihi
Mehmet KURT
Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ
Türkiye’de İşsizlik Olgusu ve Çözümüne Yönelik Politikalar
19.10.2015
Şule SUBAŞI (YILDIZ)
Dr. Öğr. Üyesi Dilek S. YAMAÇLI
Parasal Aktarım Mekanizması: Banka Kredileri Kanalının İşleyişi Türkiye Örneği
19.10.2015
Fadime POLAT(TAŞPINAR)
Prof. Dr. Emine KILAVUZ
Ekonomik Büyüme Üzerine Bilgi Sermayesinin Önemi: Karşılaştırmalı Analiz
29.02.2016
Nimet CANKÜRTÜNCÜ KORAŞ
Prof. Dr. Emine KILAVUZ
Türkiyede’ki Dışa Açıklık ile İşsizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
14.07.2016
Güneş Nehir ŞİŞECİ
Dr. Öğr. Üyesi Dilek S. YAMAÇLI
Enerji Kullanımının Sektörel İncelenmesi ve Dış Açık İlişkisi: Türkiye Örneği
16.06.2017
 
Behiye Özge SARIKAYA
 
Prof. Dr. Emine KILAVUZ
3. Nesil Üniversitelerin Eğitim ve Kalkınma Üzerine Etkisi
16.06.2017
 
Şeyma Buket ALTIOK
Dr. Öğr. Üyesi Dilek S. YAMAÇLI
Türkiye’de Devlet Borçlanması ve Temel Bazı Makro Göstergeler Arasındaki İlişkiler
16.06.2017
 
Furkan BÜTÜN
Prof. Dr. Alper ASLAN
Futbolda Sportif Başarı ile Finansal Performans Arasındaki İlişkinin Analizi ve Türkiye Uygulaması
16.06.2017
 
Salih Kaan ÜNLÜTÜRK
Prof. Dr. Emine KILAVUZ
Avrupa Birliği 2020 Stratejisi ve Büyüme Konusundaki Hedefler
16.06.2017
Himmet DAĞCI
Prof. Dr. Alper ASLAN
Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam
16.06.2017

 Yukarı