Tamamlanan Dönem Projeleri

 

Adı SOYADI

Proje Dönemi Danışmanı

Dönem Projesi Adı

Başlama Tarihi

Bitirme Tarihi

 

Mahmut URUÇ

Prof. Dr. Erdoğan TAŞKIN

Müşteri İlişkileri Anlayışı ve Kayseri'de Gıda Sektöründe 

20.03.2014

22.12.2014

 
 

Mehmet TEMİZSOY

Prof. Dr. Erdoğan TAŞKIN

Kayseri’de Karayolu  ile Şehirlerarası
Yük Taşımacılığı İşletmelerinin Yönetici ve Çalışanlarının
Mesleki Doyum  Düzeylerinin İncelenmesine Yönelik
Bir Araştırma

20.03.2014

22.12.2014

 
 
 
 

Ali ÖZGEN

Prof. Dr. Erdoğan TAŞKIN

Üretim Planlamasının Bir Döküm  İşletmesinde Araştırılması

20.03.2014

22.12.2014

 

Ersen KİRLİKAYA

Yrd. Doç. Dr. Fatih ERTUGAY

Transformasyonel (Dönüştürücü) Liderlik ve Kayseri Bölgesi

22.09.2014

3.02.2015

 
 

Eyyüp CEYLAN

Prof. Dr. Erdoğan TAŞKIN

Güneş Enerji Santrallerinde Yatırım Analizi ve Değerlendirilmesi

22.09.2015

12.02.2015

 

Zekiye UÇAN

Yrd. Doç. Dr. Onur GÖZBAŞI

Türkiye’de Katılım Bankalarından Bireysel Emeklilik Sisteminin
İşleyişi ve  Uygulaması

4.11.2014

3.09.2015

 

K. Gamze ORUÇHAN

Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ

Türkiye’de Dış Ticaret ve Enflasyon Analizi

24.03.2015

14.09.2015

 

Agahhan BAŞKURT

Doç. Dr. Nilsun SARIYER

Uluslararası Ticarette Döviz Kuru Riskinden Korunma 

17.11.2014

18.09.2015

 
 

Mehmet İMRE

Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ

Dünya ‘da Altın Piyasası, Türkiye’de Altın Piyasası, Kayseri’de
Altın Piyasası

24.03.2015

1.10.2015

 

İsmail YAMAN

Doç. Dr. Nilsun SARIYER

Dış Ticarette Ödeme Şekilleri-Kayseri’de Bir Uygulama

17.11.2014

5.10.2015

 

Gözde KAYA

Doç.Dr. Nilsun SARIYER

Dış Ticarette Teslim Şekilleri-Güney Ambalaj Ticaret Limited
Şirketi' nde Uygulama

17.11.2014

17.12.2015

 

Tuğba KORKMAZ

Yrd. Doç. Dr. Onur GÖZBAŞI

Muhasebe Hata ve Hileleri ile Muhasebe Mesleğinde Etik
Kayseri'de Muhasebeciler Üzerine Bir Araştırma

29.04.2014

29.12.2015

 

Özkan BAHAR

Doç.Dr. Nilsun SARIYER

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Stratejik Plan
Oluşturulması ve Bir Uygulama

11.04.2015

17.03.2016

 

Şaban Alper BAKTIR

Doç.Dr. Nilsun SARIYER

Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi’nde Bir Uygulama

27.11.2014

26.09.2016

 

Burak YANAR

Yrd. Doç.Dr. Kumru UYAR

Türkiye’de Reklam Tarihi (1923’ten Günümüze)

29.02.2016

26.09.2016

 

Fırat KILINÇ

Yrd. Doç.Dr. Dilek S. YAMAÇLI

Satış Sonrası Hizmetlerin Müşteri Memnuniyetine Etkisi:
Mobilya Sektöründe Bir Uygulama

19.10.2015

6.10.2016

 

Turgut İŞÇİ

 Doç.Dr. Nilsun SARIYER

Distribütörlük –Kurumsal  Müşterilerle  Bir Uygulama

29.02.2016

3.11.2016

 

Berna BIYIKLI

Doç.Dr. Onur GÖZBAŞI

Bankacılıkta Tarım Kredileri

29.02.2016

16.03.2017

 

Abdullah ATİK

Yrd. Doç.Dr. Kumru UYAR

Sosyal Yardımlardan Yararlanacak Yoksullların Belirlenmesinde Kriterlerin Önceliklendirilmesi

14.07.2016

16.03.2017

 

Emre ÖZDEMİR

Yrd.Doç.Dr. Kumru UYAR

Pazarlama Yazınında Türkiye'de Yapılmış Yapısal Eşitlik Modellemesi Çalışmalarının İncelenmesi

14.07.2016

16.03.2017

 

S. Deniz ARSAV

Yrd. Doç.Dr. Burcu ORALHAN

Veri Madenciliği ve Türkiye'de Veri Madenciliği Uygulamaları

14.07.2016

16.03.2017

 

Ünsal ÜNLÜ

Yrd. Doç.Dr. Kumru UYAR

Çocuklarda Materyalist Tüketim EğilimlerininGelişmesi

14.07.2016

16.03.2017

 

Yeliz KÜLAHCI

Yrd. Doç.Dr. Burcu ORALHAN

Nöropazarlama ve Türkiye'deki Uygulamaları

14.07.2017

3.04.2017

 

Tayfun ÖNER

Prof. Dr. Ali KAYA

Kurumsal Yönetime Geçiş ve Değişim Yönetimi: Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Örneği

24.03.2015

3.04.2017

 

Bayram ŞİMŞEK

Doç.Dr. Nilsun SARIYER

Mobilya İşletmesinde Kurum Kültürünün Oluşturulmasına Yönelik Bir Araştırma

7.03.2016

19.04.2017

 

Murat ESKİCİ

Doç.Dr. Nilsun SARIYER

Spor Tesislerinin Pazarlaması

10.03.2016

19.04.2017

 

Ömer Faruk ÖZTÜRK

Doç.Dr. Nilsun SARIYER

Dış Ticaret Pazarlamasının İhracata Etkisi- Soğutma Sektörüne
 Yönelik Bir Uygulama

17.11.2014

6.07.2017

 

Can ÇETİN

Doç.Dr. Nilsun SARIYER

Lojistikte Kullanılan Belgeler

27.01.2017

6.07.2017

 

Murat BASTI

Doç.Dr. Nilsun SARIYER

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (Incoterms)

24.03.2015

6.07.2017

 

Hayrettin YAĞMUR

Doç.Dr. Onur GÖZBAŞI

Risk Kavramı ve Bankalarda Risk Yönetimi

29.02.2016

28.09.2017

 

Battal ALTINOK

Yrd. Doç. Dr. Dilek S. YAMAÇLI

Kayseri’de Konut Talebini Etkileyen Unsurlar İldem Bölgesi Örneği

29.02.2016

1.11.2017

 

İsmail ARSLAN

Doç. Dr.Onur GÖZBAŞI

İşletme(Firma) Nedir, İşletme Türleri, İşletmenin Amaçları, Kuruluş ve Tasfiyesi

 

10.01.2018

 

Zümrüt GÜZİDE

Doç. Dr.Onur GÖZBAŞI

E-Fatura- E-Defter Üzerinde Bir Çalışma

 

10.01.2018

 

Fatih SARIKAYA

Prof. Dr. Ali KAYA

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'nin Pazarlama Anlayışındaki Değişiklikler

25.01.2016

16.01.2018

 

Cengiz URTİMUR

Yrd. Doç. Dr. Burcu ORALHAN

Kobilerde Kurumsallaşma Çalışmaları Kayseri Kobileri Üzerine Bir Araştırma

19.10.2015

25.01.2018

 

MURAT KARACA

Doç. Dr. Onur GÖZBAŞI

Kobilerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri

 

25.01.2018

 

ÖZGÜR TURAN

Doç. Dr. Onur GÖZBAŞI

Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri ve Türkiyede Gayrimenkul Değerleme

29.02.2016

25.01.2018

 

UĞUR YÜKSEL

Doç. Dr. Onur GÖZBAŞI

Bankacılığın Doğuşu ve Türk Bankacılık Sistemi

 

25.01.2018

 

NİHAT ÇITIRIK

Yrd. Doç. Dr. Burcu ORALHAN

İşletmelerde Bilgi Teknolojileri İhtiyaçlarının Belirlenmesi

 

25.01.2018

 

ALİ DEMİR

Yrd. Doç. Dr. Kumru UYAR

Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Toros Mermer Madencilik Şirketinin Uygulamaları

 

25.01.2018

 

AYDIN PELİT

Yrd. Doç. Dr. Kumru UYAR

Satın Almada Ailenin Etkisi

 

25.01.2018

 

ELMAS GÖRÜRYILMAZ

Doç. Dr. Onur GÖZBAŞI

Türkiye'de Sermaye Piyasası: Dünü ve Bugünü

 

25.01.2018

 

CEMAL ÖZSOY

Yrd. Doç. Dr. Burcu ORALHAN

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Performans Değerlendirilmesi ve Mobilya Sektöründe Bir Uygulama

 

25.01.2018

 

AHMET ASLAN

Doç. Dr.Onur GÖZBAŞI

İşletme Bütçeleri

 

25.01.2018

 

OSMAN CİNGÖZ

Yrd. Doç. Dr. Kumru UYAR

Marka İmajı ve Türkçe Literatürü

 

25.01.2018

 

ENES ÇETİNKAYA

Yrd. Doç. Dr. Burcu ORALHAN

Alimünyum Tel Üretiminin İstatistiksel Yöntemlerle Kalite Standardına Uygunlaştırılması

 

25.01.2018

 

İSMAİL VEFA BAYIRBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Kumru UYAR

Marka Değeri En Yüksek 100 Türk Markasının Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir İnceleme

 

25.01.2018

 

DURSUN AKKAYA

Yrd. Doç. Dr. Burcu ORALHAN

Girişimcilik ve Girişimcilik Sürecinde Karşılaşılan Hatalar

 

25.01.2018

 

BELMA ŞEN

Yrd. Doç. Dr. Burcu ORALHAN

Türkiye'de ve Dünya'da Müşteri Deneyimi

 

25.01.2018

 

BARIŞ ÜNAL

Yrd. Doç. Dr. Burcu ORALHAN

Telekominikasyon Sektöründe Müşteri Deneyimi ve Bir Uygulama

 

25.01.2018

 

Kübra BOSNA

Yrd. Doç. Dr. Burcu ORALHAN

Türkiye'de Markalaşmanın Dış Ticarete Etkisi

 

25.01.2018

 

Ramazan ARI

Yrd. Doç. Dr. Burcu ORALHAN

Serbest Bölgeler ve Serbest Bölge Uygulamaları

7.12.2015

25.01.2018

 

Derya PATIR KAYA

Yrd. Doç. Dr. Burcu ORALHAN

OECD Ülkelerinde Dış Ticaret İle İnovasyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 

25.01.2018

 

Semih TUNCER

Yrd. Doç. Dr. Burcu ORALHAN

Mobilya Sektörü ve Yatak Üretiminin Türkiye'deki Yeri 

 

25.01.2018

 

Mustafa Fatih URAT

Yrd. Doç. Dr. Burcu ORALHAN

Uluslararasılaşma Aşamaları ve Uygulaması

 

25.01.2018

 

Mine Gizem URTİMUR

Yrd. Doç. Dr. Burcu ORALHAN

Uluslararasılaşma Safhaları ve Kayseri'de Bir Uygulama

26.10.2015

25.01.2018

 

Nagehan USLU

Yrd. Doç. Dr. Burcu ORALHAN

Metal Eşya Üreten Bir Firmanın E-Lojistik Uygulaması

26.10.2015

25.01.2018

 

Tuğba VURAL

Yrd. Doç. Dr. Burcu ORALHAN

Trade Map İle Hedef Pazar Seçimi-İşletmede Örnek Uygulama

7.03.2016

25.01.2018

 Yukarı