Tamamlanan Tezler

 

Adı SOYADI
Tez Danışmanı
Tez Adı
Tez Başlama Tarihi
Tez Bitirme Tarihi
Müjgan OKLAZ ÇELİKTEN
Doç. Dr. Nilsun SARIYER
Sosyal Medyanın Etkisi - Kozmetik Ürünlerin Satın Alınmasında
1.11.2013
10.09.2014
(İşletme Anabilim Dalı)
 Bir Uygulama
Tuğçe GÜLLÜ
Yrd. Doç. Dr. Onur GÖZBAŞI
Eğitim ve Geliştirme Programlarının Çalışanların Motivasyonuna
22.09.2014
12.10.2015
(İşletme Anabilim Dalı)
Etkisi ve Bankacılık Sektöründe İncelenmesi
Çetin ÜNEN
Prof. Dr. Emine KILAVUZ
Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde Wapner Yasası Analizi
22.09.2014
29.12.2015
(İktisat Anabilim Dalı)
Gülizar DEMİRKIRAN ERÇETİN
Doç. Dr. Nilsun SARIYER
Müşteri İlişkileri Yönetiminde Bireysel Emeklilik Sistemi Uygulaması
20.03.2014
4.01.2016
(İşletme Anabilim Dalı)
Süleyman Sırrı ÇETİN
Doç. Dr. Nilsun SARIYER
Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Sahip İşletmelerin Ürünlerini Satın Alan Tüketicilerin Davranışları-Kayseri’de Bir Uygulama
24.03.2014
6.06.2016
(İşletme Anabilim Dalı)
Murat SARGIN
Prof. Dr. Ali KAYA
Baca Tozundan  Çinko Elde Edilmesinin
 Uygulanabilirliği (Kayseri Çinkom A.Ş. Örneği
19.10.2015
6.10.2016
(İşletme Anabilim Dalı)
Muzaffer KAHRAMAN
Prof.Dr. Mustafa SAATÇİ
Siyasal PartilerinSiyasal pazarlama Uygulamaları ve Kayseri Örneği
19.10.2015
8.11.2016
(İşletme Anabilim Dalı)
Seçil ZÜMRÜT
Doç. Dr. Nilsun SARIYER
Sosyal Medya Reklamlarının Tüketici Davranışına Etkisi-Instagram Kulanıcıları Üzerine Bir Çalışma
24.03.2015
26.12.2016
(İşletme Anabilim Dalı)
Melike KAPLANOĞLU
Doç. Dr. Nilsun SARIYER
Tüketicilerin Markalı Ürünlere Yönelik Değerlendirmeleri-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Örneği
19.10.2015
26.12.2016
(İşletme Anabilim Dalı)
Nurhan ÇAKMAK
Doç. Dr. Nilsun SARIYER
Tüketicilerin Açık Hava Reklamlarını Algılamaları-Kayseri'de Bilboardlar Üzerine Bir Uygulama
4.11.2014
26.12.2016
(İşletme Anabilim Dalı)
Didem ALTUN
Doç. Dr. Nilsun SARIYER
Tüketicilerin Marka Şehir Algılamaları:Kayseri Örneği
1.11.2013
26.12.2016
(İşletme Anabilim Dalı)
Samet Mustafa ALPASLAN
Doç. Dr. Nilsun SARIYER
İnanç Turizmi: Seyyid Burhaneddin Türbesi Ziyaretçilerine Yönelik Bir Araştırma
19.10.2015
26.12.2016
(İşletme Anabilim Dalı)
Ömer SÜNBÜL
Doç. Dr. Nilsun SARIYER
Yöresel Ürünlerin Pazarlanmasında E-Ticaret- Facebook'ta Bir Uygulama
1.11.2013
26.12.2016
(İşletme Anabilim Dalı)
Durmuş ÖZBEK
Yrd. Doç. Dr. Burcu ORALHAN
Uluslararası Faaliyet Gösteren Firmaların İç Denetim sisteminin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
19.10.2015
20.02.2017
(İşletme Anabilim Dalı)
Naciye HATTATİOĞLU
Doç.Dr. Onur GÖZBAŞI
Firma Değeri ve Makroekonomik Faktörlerin Etkileşimi: Enerji Sektöründe Bir Uygulama
24.03.2015
20.02.2017
(İşletme Anabilim Dalı)
Mustafa Emre ERTUĞRUL
Prof. Dr. Alper ASLAN
Dış Ticaretin Çekim Modeli İle Analizi: Türkiye-AB Dış Ticareti Üzerine Bir Uygulama
19.10.2015
20.02.2017
(İktisat Anabilim Dalı)
Selma KÖKER
Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ
Asıl-Alt İşverenlik (Taşeronluk) Sistemi-Niğde'de Bir Uygulama
19.10.2015
15.03.2017
(İşletme Anabilim Dalı)
Semih KARAKOÇ
Prof. Dr. Emine KILAVUZ
Küresel Dünya'da Sağlık Turizminin Önemi ve Türkiye'nin Durumu
19.10.2015
15.03.2017
(İşletme Anabilim Dalı)
Gökçen Merve ÖZDEMİR
Prof. Dr. Emine KILAVUZ
İnovasyonun Cari Açığın Kapatılmasındaki Rolü
19.10.2015
15.03.2017
(İşletme Anabilim Dalı)
Mesut ILDIZ
Yrd. Doç.Dr. Kumru UYAR
Sosyal Medya Pazarlamasının Marka Denkliğine Etkileri: Lüks Moda Markası Üzerine Bir Araştırma
29.02.2016
16.03.2017
(İşletme Anabilim Dalı)
Çağatay İBİLİ
Yrd. Doç. Dr. Burcu ORALHAN
Tıbbi Mümessillerin İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
29.02.2016
16.03.2017
(İşletme Anabilim Dalı)
Feyza SOMTAŞ LEKESİZCAN
Yrd. Doç.Dr. Kumru UYAR
Marka Aşkı ve Bir Uygulama
29.02.2016
16.03.2017
(İşletme Anabilim Dalı)
Şahin ÖRDEK
Yrd. Doç.Dr. Kumru UYAR
Tüketici Dindarlığı ve Helal Gıda Ürün Değerlendirmeleri: Kayseri'de Bir Uygulama
29.02.2016
16.03.2017
(İşletme Anabilim Dalı)
Rukiye GÜNDÜZ
Yrd.Doç.Dr. Kumru UYAR
Hizmet İşletmelerinde Etnosetrizmin Etkisi Altında Algılanan Hizmet Kalitesi
29.02.2016
16.03.2017
(İşletme Anabilim Dalı)
Elif AYDIN
 Doç.Dr. Nisun SARIYER
Oyunlardaki Ürün Yerleştirmenin Tüketiciye Etkisi: 
Cep Telefonları Üzerine Bir Araştırma
24.03..2015
5.06.2017
(İşletme Anabilim Dalı)
Yücel ÇOBANOĞLU
Doç.Dr. Nilsun SARIYER
Yaş Ürün Meyve ve Sebze Pazarlaması- Kayseri’de Bir Araştırma
19.10.2015
5.06.2017
(İşletme Anabilim Dalı)
Aziz MENGE
.Doç.Dr. Nilsun SARIYER
Retro Pazarlama- Kayseri’deki Nostaljik Mekanlar Üzerine 
Bir Araştırma
24.03.2015
6.07.2017
(İşletme Anabilim Dalı)
Müge ÖZKEBAPCI
Yrd. Doç. Dr. Kumru UYAR
E-WOM ve Hedonik Tüketim İlişkisi: Y Kuşağı Üzerine Bir Araştırma
14.07.2016
21.09.2017
(İşletme Anabilim Dalı)
Kübra AKIN BOZER
Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ
Marka Yönetimi- Kayseri İlinde Tüketicilere Yönelik bir Araştırma
19.10.2015
1.11.2017
(İşletme Anabilim Dalı)
Hikmet TURAN
Yrd. Doç. Dr. Kumru UYAR
Tüketici Yenilikçiliği ve İnternetten Alışveriş
29.02.2016
1.11.2017
(İşletme Anabilim Dalı)
İlhan ERDEM
Prof. Dr. Emine KILAVUZ
Türkiye Ekonomisinin Kalkınmasında Tarım ve Sanayi Sektörünün Geleceği
27.01.2017
28.12.2017
(İktisat Anabilim Dalı)
Tuğba ÇİMEN (İşletme Anabilim Dalı)
Yrd. Doç. Dr. Kumru UYAR
Sosyal Medyanın Marka İmajına Etkisi
   14.07.2016
22.02.2018
Nimet KÜÇÜKGÖNCÜ                (İşletme Anabilim Dalı)
Yrd. Doç. Dr. Kumru UYAR
Sosyal Medya Reklamlarında  Tüketici Algılarının Tutum, Davranış ve Satın Alma Üzerindeki Etkisi Kayseri’de Bir Uygulama
    14.07.2017
23.02.2018
Melek Kıdemli (İktisat Anabilim Dalı)
Dr. Öğretim Üyesi Dilek S. YAMAÇLI
Özel Sektör Dış Borçlanması Üzerinde Etkili Olan Bazı Temel Makroekonomik Göstergelerin Analizi Türkiye Örneği
    14.07.2016
 Yukarı