İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

4 yıllık yükseköğretim programlarının herhangi birinden mezun olan tüm adaylar başvurabilir. Enstitü, başvuru şartlarını ilana çıktığında belirtir.

2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için başarı notu şu şekilde hesaplanmıştır. “Değerlendirme yapılırken adayların başarı notu, lisans mezuniyet notunun % 80’i ve yabancı dil notunun % 20’si dikkate alınarak hesaplanır. Kontenjanlara, en yüksek nottan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirme yapılır. Eşit giriş notuna sahip olanlar arasında önceliğin belirlenmesinde; lisans mezuniyet notu dikkate alınır”.Yukarı