İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programına İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve benzeri fakülte mezunları; bilimsel hazırlık programına diğer fakülte mezunları başvurabilir. Enstitü, başvuru şartlarını ilana çıktığında belirtir.

2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz  yarıyılı için başarı notu şu şekilde hesaplanmıştır. “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) en az 55 Eşit Ağırlık puanı alınmalıdır. Başvuran adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun %15’i dikkate alınarak sıralama yapılır. Yapılan sıralama sonucuna göre kontenjanın iki katı kadar aday mülakat sınavına çağırılır. Mülakat sınavına alınan adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun %15’i, mülakat sınavı notunun % 20’si dikkate alınarak başarı sıralaması yapılır. Mülakat sınavına girmeyen adayın mülakat notu “0” (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Kontenjanlara, en yüksek başarı notundan başlayarak yapılan sıralama ile yerleştirme yapılır. Eşit giriş notuna sahip olanlar arasında önceliğin belirlenmesinde; ALES ve daha sonra lisans mezuniyet notu dikkate alınır”.Yukarı