Haberler

Tez Savunma Sınavı
Tarih: 6.9.2018

Enstitümüz İşletme Tezli Yüksek Lisans 13811012 numaralı öğrencisi Okan METİN’in tez savunma sınavı 05.09.2018 tarihinde saat 11:00 'de yapılacaktır. İlgilenenler dinleyici olarak katılabileceklerdir.
Tez Konusu: “Aktif ve Pasif Olarak Yönetilen Yatırım Fonlarının Performansının Değerlendirilmesi” (Okan METİN)
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Onur GÖZBAŞI

Enstitümüz İşletme Tezli Yüksek Lisans 15811075 numaralı öğrencisi Miraç Alper BÜYÜKTÜRK’ün tez savunma sınavı 13.09.2018 tarihinde saat 10:00 'de yapılacaktır. İlgilenenler dinleyici olarak katılabileceklerdir.
Tez Konusu: “Türkiye ve AB’nin İnovasyon Performansının Topsis Vikor ve Moora Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Kıyaslanması” (Miraç Alper BÜYÜKTÜRK)
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Burcu ORALHAN


Enstitümüz İşletme Tezli Yüksek Lisans 15811069 numaralı öğrencisi Mustafa ERDENİZ’in tez savunma sınavı 13.09.2018 tarihinde saat 11:00 'de yapılacaktır. İlgilenenler dinleyici olarak katılabileceklerdir.
Tez Konusu: “5S ve Kaizen Uygulamalarının İşletme Performansına Etkileri: Mobilya Sektöründe Bir Uygulama” (Mustafa ERDENİZ)
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Burcu ORALHAN

Haber Arsiv


Yukarı