Haberler

Tez Savunma Sınavı
Tarih: 20.5.2018

Enstitümüz İşletme Tezli Yüksek Lisans 15811061 numaralı öğrencisi Abdurrahman SİN'in tez savunma sınavı 05.07.2018 tarihinde saat 11:00 'da yapılacaktır. İlgilenenler dinleyici olarak katılabileceklerdir.

Tez Konusu: “Şehir Pazarlaması ve Şehir Varlıkları: Kayseri Örneği’’ (Abdurrahman SİN)

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Kumru UYAR

Haber Arsiv


Yukarı