Haberler

Tez Savunma Sınavı
Tarih: 20.5.2018

Enstitümüz İktisat Tezli Yüksek Lisans 15821013 numaralı öğrencisi Melek KIDEMLİ'nin tez savunma sınavı 23.05.2018 tarihinde saat 11:00 'da yapılacaktır. İlgilenenler dinleyici olarak katılabileceklerdir.

Tez Konusu: “Özel Sektör Dış Borçlanması Üzerinde Etkili Olan Bazı Temel Makroekonomik Göstergelerin Analizi : Türkiye Örneği’’ (Melek KIDEMLİ)

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Dilek S. YAMAÇLI

Haber Arsiv


Yukarı