Haberler

Lisansüstü Eğitimde Azami Sürelerle İlgili Duyuru
Tarih: 2.6.2017

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin sürelerle ilgili maddeleri aşağıda yer almaktadır.

 
1-Tezli Yüksek Lisans Programlarının Süresi
 
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
 
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
 
(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.
 
2- Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının Süresi
 
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir
 
 
Yukarıda belirtilen sürelerde mezun olamayan öğrencilerin Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereğince kayıtları silinecektir.
 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 08.06.2016 tarihli toplantısında azami sürelerin başlama tarihi 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarılından itibaren başlanmasına karar verilmiştir.
 
Öğrencilere önemle duyurulur.
 
SBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
 

Haber Arsiv


Yukarı